Trepezkaia Olga - results at the ITTF tournaments

Trepezkaia Olga (player profile)

2008 Pro Tour STAG Belarus Open ITTF rankings: 10608
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Date: 25.05.2008
Etap: 2
Opponent: Ali Meral Ildiz
Rating of opponent: 10889
Δ 281
Score: 0:4
Video
Date: 25.05.2008
Etap: 3
Rating of opponent: 10934
Δ 326
Score: 4:0
Video
Date: 25.05.2008
Etap: 6
Rating of opponent: 10072
Δ -536
Score: 4:0
Video

2006 RUSSIAN Open ITTF rankings: 0
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Date: 05.11.2006
Etap:
+ Tikhomirova Anna 32
Rating of opponent: 890
1102
Δ --
Score: 2:3
Video
Date: 05.11.2006
Etap: 1
Rating of opponent: 1016
Δ --
Score: 0:4
Video
Date: 05.11.2006
Etap: 2
Opponent: Huang Kang Kang
Rating of opponent: 1397
Δ --
Score: 0:4
Video
Date: 05.11.2006
Etap: 1
Opponent: Bak Natalia
Rating of opponent: 890
Δ --
Score: 0:3
Video
Date: 05.11.2006
Etap: 2
Rating of opponent: 1007
Δ --
Score: 0:3
Video