Liu Shiwen - results at the ITTF tournaments

Liu Shiwen (player profile)

2019 World Table Tennis Championships ITTF rankings: 14550
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video

+ Xu Xin 8
13359
9580
--
4:3

+ Xu Xin 4
16536
16515
--
4:0
128
3806
-10744
4:0
64
5795
-8755
4:0
2
15194
644
4:2
16
10114
-4436
4:0
8
9474
-5076
4:1
32
7060
-7490
4:0
4
16515
1965
4:2

2019 ITTF World Tour Platinum, Qatar Open ITTF rankings: 15114
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video

+ Xu Xin 8
13359
10774
--
3:1
8
7269
-7845
4:0
4
10151
-4963
4:3
2
14480
-634
2:4
32
8549
-6565
4:0
16
6099
-9015
4:0

2019 ITTF Challenge Plus, Portugal Open ITTF rankings: 15114
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
64
3166
-11948
4:0
16
7531
-7583
2:4
32
3871
-11243
4:0

2019 World Tour, Hungarian Open ITTF rankings: 15114
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
32
5604
-9510
4:0
16
10144
-4970
4:0
8
10961
-4153
4:0
4
15969
855
3:4

2018 World Tour Grand Finals ITTF rankings: 14589
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
16
9571
-5018
4:1
8
16224
1635
0:4

2018 World Tour, Swedish Open ITTF rankings: 13914
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
16
7309
-6605
4:0
32
6325
-7589
4:1
8
13910
-4
3:4

2018 World Tour, Australian Open ITTF rankings: 13779
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
16
11832
-1947
4:2
8
7881
-5898
4:0
4
2610
-11169
4:2
2
10509
-3270
4:3
32
2859
-10920
4:0

2018 Challenge, Thailand Open ITTF rankings: 12279
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
4
9501
-2778
4:0
2
9363
-2916
4:1
64
856
-11423
4:0
16
156
-12123
4:0
32
3762
-8517
4:0

2018 World Team Table Tennis Championships ITTF rankings: 12279
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
2
2368
-9911
3:0
3
492
-11787
3:0
5
2513
-9766
3:0
8
10663
-1616
3:0
4
10149
-2130
3:1
2
13505
1226
2:3
2
13418
1139
3:0

2018 Team World Cup ITTF rankings: 9365
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
210
3060
--
3:0
10935
13230
--
3:1
8
3060
-6305
3:0