Pair Zhang Jike + Xu Xin - results at the ITTF tournaments

Zhang Jike (player profile)
Xu Xin (player profile)

2016 Olympic Games ITTF rankings: Zhang Jike 3084, Xu Xin 3278
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video

2016 World Tour, Korea Open ITTF rankings: Zhang Jike 3054, Xu Xin 3143
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video

2016 World Tour, Kuwait Open ITTF rankings: Zhang Jike 2949, Xu Xin 3106
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
16
1878
2218
--
3:0
4
3200
3291
--
3:0
2
2171
2538
--
3:1

2015 World Table Tennis Championships ITTF rankings: Zhang Jike 2969, Xu Xin 3030
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
32
2707
3203
--
4:2
2
2967
2436
--
4:2

2015 GAC Group World Tour, Kuwait Open ITTF rankings: Zhang Jike 2839, Xu Xin 2991
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
4
2925
2975
--
3:1
16
2069
1476
--
3:0

2015 Team World Cup ITTF rankings: Zhang Jike 2861, Xu Xin 3043
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video

2014 World Tour, China Open ITTF rankings: Zhang Jike 2751, Xu Xin 3034
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
16
2351
2043
--
3:0
2
2963
3009
--
2:3

2013 Team World Cup ITTF rankings: Zhang Jike 2868, Xu Xin 2873
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video

2012 World Tour, Hungarian Open ITTF rankings: Zhang Jike 2898, Xu Xin 2662
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
2
2476
2627
--
0:4

2011 Pro Tour, English Open ITTF rankings: Zhang Jike 2598, Xu Xin 2467
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
4
2323
2516
--
4:2
2
2590
2665
--
4:0