Pair Nadolnyy Yuriy + Lehmann Matthew - results at the ITTF tournaments

Nadolnyy Yuriy (player profile)
Lehmann Matthew (player profile)


2019 ITTF Challenge, Croatia Open ITTF rankings: Nadolnyy Yuriy 8, Lehmann Matthew 190
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Etap: 64
Rating of opponent: 735
1591
Δ --
Score: 3:1
Video
Etap: 32
Rating of opponent: 964
544
Δ --
Score: 0:3
Video

2019 ITTF Challenge, Slovenia Open ITTF rankings: Nadolnyy Yuriy 8, Lehmann Matthew 190
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Etap: 64
Rating of opponent: 66
400
Δ --
Score: 0:3
Video

2019 ITTF Challenge, Serbia Open ITTF rankings: Nadolnyy Yuriy 8, Lehmann Matthew 190
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Date: 5 May 2019
Etap: 32
Rating of opponent: 240
321
Δ --
Score: 1:3
Video