Pair Yevtodii Iolanta + Vydruchenko Alina - results at the ITTF tournaments

Yevtodii Iolanta (player profile)
Vydruchenko Alina (player profile)


2018 European Youth Championships ITTF rankings: Yevtodii Iolanta 150, Vydruchenko Alina 0
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Etap: 2
Rating of opponent: --
--
Δ --
Score: 3:2
Video
Etap: 1
Rating of opponent: 340
1161
Δ --
Score: 2:3
Video
Etap: 3
Rating of opponent: --
1670
Δ --
Score: 2:3
Video
Etap: 1
Rating of opponent: --
--
Δ --
Score: 2:3
Video
Etap: 2
Rating of opponent: --
--
Δ --
Score: 3:1
Video

2018 Polish Junior and Cadet Open ITTF rankings: Yevtodii Iolanta 150, Vydruchenko Alina 0
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Etap: 64
Rating of opponent: 15
1277
Δ --
Score: 2:3
Video
Etap: 16
Rating of opponent: --
--
Δ --
Score: 0:3
Video
Etap: 32
Rating of opponent: --
971
Δ --
Score: 3:0
Video
Etap: 1
Rating of opponent: --
--
Δ --
Score: 1:3
Video
Etap: 3
Rating of opponent: 1670
--
Δ --
Score: 3:1
Video