Wang Yiduo - results at the ITTF tournaments

Wang Yiduo (player profile)


WTT Youth Contender ITTF rankings: 69
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Etap:
+ Huang Youzheng Final
Rating of opponent: --
4
Δ --
Score: 3:0
Video
Etap:
+ Huang Youzheng SemiFinal
Rating of opponent: 39
32
Δ --
Score: 3:1
Video
Etap:
+ Huang Youzheng QuarterFinal
Rating of opponent: --
40
Δ --
Score: 3:0
Video
Etap:
+ Huang Youzheng R16
Rating of opponent: 8
54
Δ --
Score: 3:0
Video
Etap: QuarterFinal
Opponent: Yeh Yi-Tian
Rating of opponent: 99
Δ 30
Score: 2:3
Video
Etap: R16
Opponent: Sferlea Alesia
Rating of opponent: 1
Δ -68
Score: 3:0
Video
Etap: --
Rating of opponent: --
Δ --
Score: 3:0
Video
Etap: --
Opponent: Brzyska Anna
Rating of opponent: 23
Δ -46
Score: 3:0
Video
Etap: R16
Opponent: Takamori Mao
Rating of opponent: --
Δ --
Score: 1:3
Video
Etap: R32
Opponent: Radak Sara
Rating of opponent: --
Δ --
Score: 3:0
Video
Etap: --
Rating of opponent: --
Δ --
Score: 3:0
Video
Etap: --
Opponent: Niyazieva Veda
Rating of opponent: --
Δ --
Score: 3:0
Video

WTT Youth Contender ITTF rankings: 69
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Etap:
+ Huang Youzheng Final
Rating of opponent: 43
--
Δ --
Score: 3:0
Video
Etap:
+ Huang Youzheng SemiFinal
Rating of opponent: 78
180
Δ --
Score: 3:0
Video
Etap:
+ Huang Youzheng QuarterFinal
Rating of opponent: 33
--
Δ --
Score: 3:1
Video
Etap:
+ Huang Youzheng R16
Rating of opponent: --
2
Δ --
Score: 3:0
Video
Etap:
+ Huang Youzheng R32
Rating of opponent: 21
4
Δ --
Score: 3:1
Video
Etap: R32
Rating of opponent: 54
Δ -15
Score: 2:3
Video
Etap: SemiFinal
Opponent: Ojio Yuna
Rating of opponent: 48
Δ -21
Score: 0:3
Video
Etap: QuarterFinal
Opponent: Mende Rin
Rating of opponent: 24
Δ -45
Score: 3:1
Video
Etap: --
Opponent: Rad Elvira
Rating of opponent: 4
Δ -65
Score: 3:1
Video
Etap: --
Opponent: Yeh Yi-Tian
Rating of opponent: 99
Δ 30
Score: 3:1
Video
Etap: R16
Opponent: Pujol Elise
Rating of opponent: 9
Δ -60
Score: 3:0
Video
Etap: R32
Opponent: Choi Seoyeon
Rating of opponent: --
Δ --
Score: 3:0
Video
Etap: --
Rating of opponent: --
Δ --
Score: 3:0
Video
Etap: --
Opponent: Pinto Matilde
Rating of opponent: 19
Δ -50
Score: 3:1
Video

2022 WTT Contender ITTF rankings: 50
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Etap:
+ Chu Hanwen 8
Opponent: Fan Shuhan
Xu Yi
Rating of opponent: 4
133
Δ --
Score: 2:3
Video
Etap: 32
Rating of opponent: 5
Δ -45
Score: 3:0
Video
Etap: 16
Rating of opponent: 212
Δ 162
Score: 3:0
Video
Etap: 32
Opponent: Yang Xiaoxin
Rating of opponent: 1285
Δ 1235
Score: 0:3
Video

2022 WTT Contender ITTF rankings: 48
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Etap:
+ Chu Hanwen 16
Rating of opponent: 46
47
Δ --
Score: 3:2
Video
Etap:
+ Chu Hanwen 8
Opponent: Fan Shuhan
Xu Yi
Rating of opponent: 2
98
Δ --
Score: 1:3
Video
Etap: 16
Opponent: Chu Hanwen
Rating of opponent: 18
Δ -30
Score: 1:3
Video

2022 WTT Feeder ITTF rankings: 10
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Date: 4 Sep 2022
Etap:
+ Chu Hanwen 16
Rating of opponent: 10
1
Δ --
Score: 3:1
Video
Date: 4 Sep 2022
Etap:
+ Chu Hanwen 8
Rating of opponent: 24
118
Δ --
Score: 3:0
Video
Date: 4 Sep 2022
Etap:
+ Chu Hanwen 16
Rating of opponent: 329
142
Δ --
Score: 3:2
Video
Date: 4 Sep 2022
Etap:
+ Chu Hanwen 8
Rating of opponent: 170
160
Δ --
Score: 1:3
Video
Date: 4 Sep 2022
Etap: 32
Opponent: Mutlu Sidelya
Rating of opponent: --
Δ --
Score: 3:0
Video
Date: 4 Sep 2022
Etap: 16
Opponent: Zhang Wanling
Rating of opponent: 22
Δ 12
Score: 3:1
Video
Date: 4 Sep 2022
Etap: 64
Rating of opponent: 345
Δ 335
Score: 4:1
Video
Date: 4 Sep 2022
Etap: 32
Opponent: Wong Xin Ru
Rating of opponent: 63
Δ 53
Score: 4:0
Video
Date: 4 Sep 2022
Etap: 16
Opponent: Lee Eunhye
Rating of opponent: 166
Δ 156
Score: 4:2
Video
Date: 4 Sep 2022
Etap: 8
Opponent: Diaconu Adina
Rating of opponent: 196
Δ 186
Score: 1:4
Video

2022 WTT Feeder ITTF rankings: 0
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Etap: 32
Opponent: Pavlovic Andrea
Rating of opponent: 24
Δ --
Score: 3:0
Video
Etap: 16
Opponent: Wu Yangchen
Rating of opponent: 25
Δ --
Score: 3:0
Video
Etap: 64
Opponent: De Nutte Sarah
Rating of opponent: 305
Δ --
Score: 3:4
Video