2011 ITTF-Africa Senior's Cup (Morocco, Rabat, 19.07.2011-19.07.2011)

Player
Country
Category

Date
Etap
Player(s) 1
Player(s) 2
Score
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Opponent: Abid Hachmi
Score: 2:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 4
Opponent: Abid Hachmi
Score: 3:2
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 5
Opponent: Tirselt Mounaim
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 6
Opponent: Abid Hachmi
Score: 0:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Opponent: Adeniyi Kazeem
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Opponent: Remmal Mostafa
Score: 3:1
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Opponent: Remmal Mostafa
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 4
Opponent: Adeniyi Kazeem
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 5
Opponent: Idowu Saheed
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 6
Opponent: Adeniyi Kazeem
Score: 0:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Score: 3:1
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Score: 3:1
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 4
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 5
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 6
Score: 3:1
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Opponent: Hamam Gdara
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Opponent: Boudrimil Kamal
Score: 0:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Opponent: Hamam Gdara
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 4
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 5
Opponent: Boudrimil Kamal
Score: 3:2
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 6
Opponent: Hamam Gdara
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 7
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 8
Opponent: Boudrimil Kamal
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 9
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 10
Opponent: Hamam Gdara
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Opponent: Oghair Samira
Score: 3:1
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 4
Opponent: Oghair Samira
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 5
Opponent: Guenni Olfa
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 6
Opponent: Oghair Samira
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Opponent: Bataoui Mounia
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 4
Opponent: Bataoui Mounia
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 5
Opponent: Meshref Dina
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 6
Opponent: Bataoui Mounia
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Opponent: Laid Islem
Score: 3:1
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Opponent: Laid Islem
Score: 3:1
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 4
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 5
Opponent: Akpan Cecilia
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 6
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Opponent: Bouzid Naima
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 4
Opponent: Bouzid Naima
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 5
Opponent: Saidani Safa
Score: 3:1
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 6
Opponent: Bouzid Naima
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Opponent: Saleh Ahmed
Score: 2:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Opponent: Aruna Quadri
Score: 0:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Opponent: Aruna Quadri
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 4
Opponent: Saleh Ahmed
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 5
Opponent: Hamam Gdara
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 6
Opponent: Saleh Ahmed
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Score: 2:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Opponent: Saka Suraju
Score: 3:2
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Opponent: Saka Suraju
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 4
Score: 3:1
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 5
Opponent: Idowu Saheed
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 6
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Opponent: Boudrimil Kamal
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 4
Opponent: Boudrimil Kamal
Score: 3:1
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 5
Opponent: Adeniyi Kazeem
Score: 2:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 6
Opponent: Boudrimil Kamal
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Opponent: Remmal Mostafa
Score: 0:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Opponent: Remmal Mostafa
Score: 0:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Score: 0:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Opponent: Han Xing
Score: 2:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Opponent: Hassan Sara
Score: 3:1
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Opponent: Hassan Sara
Score: 0:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 4
Opponent: Han Xing
Score: 3:1
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 5
Opponent: Meshref Dina
Score: 0:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 6
Opponent: Han Xing
Score: 0:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Opponent: Saidani Safa
Score: 3:2
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Opponent: Akpan Cecilia
Score: 3:1
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Opponent: Akpan Cecilia
Score: 3:2
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 4
Opponent: Saidani Safa
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 5
Opponent: Hanffou Sarah
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 6
Opponent: Saidani Safa
Score: 0:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Opponent: Bouzid Naima
Score: 3:2
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Opponent: Laid Islem
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Opponent: Laid Islem
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 4
Opponent: Bouzid Naima
Score: 3:2
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 5
Score: 0:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 6
Opponent: Bouzid Naima
Score: 3:1
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 4
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 5
Opponent: Bataoui Mounia
Score: 1:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 6
Score: 0:3
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Opponent: Lashin El-Sayed
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 1
Opponent: Hamam Gdara
Score: 3:0
Video
Date: 19.07.2011
Etap: 2
Opponent: Aruna Quadri
Score: 3:0
Video