2010 Czech Cadet Open (Czech Republic, Hodonin, 07.02.2010-07.02.2010)

Player
Country
Category

Date
Etap
Player(s) 1
Player(s) 2
Score
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Foff Lukas
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Koblizek Martin
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Opponent: Sabjan Gergely
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Koblizek Martin
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Roba Matus
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Roba Matus
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Pavlik Tibor
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Opponent: Akkuzu Can
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Pavlik Tibor
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Kaluzny Samuel
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Liska Libor
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Opponent: Liska Libor
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Liska Libor
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Kaluzny Samuel
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Brat Adam
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Sztula Adam
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Opponent: Brat Adam
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Sztula Adam
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Brat Adam
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Biro Balint
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Biro Balint
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Malek Tomas
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Malek Tomas
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Polansky Tomas
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Polansky Tomas
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Hofmann Florian
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Douin Alexis
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Opponent: Hofmann Florian
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Douin Alexis
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Hofmann Florian
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Mullner Thomas
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Rezetka Roman
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Novotna Jana
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Novotna Jana
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Opponent: Ripp Adrienn
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Ripp Adrienn
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Ivanova Lucia
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Opponent: Kohanec Ivana
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Ivanova Lucia
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Szucs Reka
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Sikorova Kamila
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Opponent: Bajor Natalia
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Opponent: Sikorova Kamila
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Sikorova Kamila
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Milojica Sanja
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Opponent: Mikova Karolina
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Milojica Sanja
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Spackova Klara
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Opponent: Spackova Klara
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Spackova Klara
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Dohr Melanie
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Sourova Iva
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Opponent: Dohr Melanie
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Sourova Iva
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Dohr Melanie
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Storer Lisa
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Opponent: Storer Lisa
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Storer Lisa
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Opponent: Kovac Ajla
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Opponent: Imre Leila
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 2
Opponent: Imre Leila
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 3
Score: 3:0
Video
Date: 7 Feb 2010
Etap: 1
Score: 3:0
Video