Xu XinCountry
Date of Birth
08.01.1990
Dominant hand
left
Playing style
attack
Grip
penhold
ITTF rankings
8630       ranking history
ITTF rank
3
ITTF best rank
1 (01.01.2013)
Rubber forehand
Rubber backhand

Medal recordOlympic Games
Tournament
Mixed Doubles
Men's Team
Mixed Doubles:
Men's Team:
Mixed Doubles:
Men's Team:

2    1   


World Table Tennis Championships
Tournament
Men's Singles
Men's Doubles
Mixed Doubles
Men's Team
Men's Singles:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:
Men's Singles:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:
Men's Singles:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:
Men's Singles:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:
Men's Singles:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:
Men's Singles:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:
Men's Singles:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:
Men's Singles:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:
Men's Singles:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:
Men's Singles:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:
Men's Singles:
Men's Doubles:
Mixed Doubles:
Men's Team:

10    1    2   


Xu Xin on video

All videos (448)
Xu Xin vs Wang Chuqin | MS | WTT Macao 2021 (SF)
23.01.2022
Liu Shiwen/Xu Xin vs Fan Zhendong/Kuai Man | XD | WTT Macao 2021 (Final)
22.01.2022
Xiang Peng vs Xu Xin | MS | WTT Macao 2021 (QF)
22.01.2022
Chen Xingtong/Yu Ziyang vs Xu Xin/Liu Shiwen | XD | WTT Macao 2021 (SF)
22.01.2022
Liang Jingkun/Chen Meng vs Liu Shiwen/Xu Xin | XD | WTT Macao 2021 (QF)
21.01.2022
Zhao Zihao vs Xu Xin | MS | WTT Macao 2021 (R16)
20.01.2022
Xu Xin vs Xue Fei | MS-QF | 2021 China Warm-Up Matches for WTTC
13.11.2021
Xu Xin/Xu Chenhao vs Wang Chuqin/Yan An | Semifinal 2021 Chinese Super League
10.10.2021
Xu Xin vs Niu Guankai | 2021 Chinese Super League
09.10.2021
Xu Xin vs Fan Zhendong | 2021 Chinese Super League
07.10.2021
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:A competition analysis of the single disciplines in table tennis
A competition analysis of the double disciplines in table tennis

Wins over stronger opponents (ITTF)

Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Date: 16.06.2019
Etap: 4
Opponent: Fan Zhendong
Rating of opponent: 14405
Δ 245
Score: 4:3
Video
Date: 26.06.2016
Etap: 2
Opponent: Ma Long
Rating of opponent: 3303
Δ 160
Score: 4:3
Video
Date: 19.06.2016
Etap: 4
Opponent: Ma Long
Rating of opponent: 3303
Δ 160
Score: 4:2
Video
Date: 26.06.2016
Etap: 4
Opponent: Fan Zhendong
Rating of opponent: 3214
Δ 71
Score: 4:3
Video
Date: 19.11.2017
Etap: 2
Opponent: Fan Zhendong
Rating of opponent: 3201
Δ 123
Score: 4:1
Video
Date: 12.01.2014
Etap: 2
Opponent: Ma Long
Rating of opponent: 3049
Δ 47
Score: 4:3
Video
Date: 27.05.2012
Etap: 2
Opponent: Ma Long
Rating of opponent: 2975
Δ 224
Score: 4:2
Video
Date: 27.05.2012
Etap: 4
Opponent: Zhang Jike
Rating of opponent: 2923
Δ 172
Score: 4:2
Video
Date: 07.04.2013
Etap: 2
Opponent: Ma Long
Rating of opponent: 2905
Δ 10
Score: 4:2
Video
Date: 11.02.2012
Etap: 2
Opponent: Wang Hao
Rating of opponent: 2818
Δ 136
Score: 4:3
Video

Latest tournaments (ITTF)

Tokyo 2020 Olympic Games ITTF rankings: 10356
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Date: 24.07.2021
Etap:
+ Liu Shiwen 1
Rating of opponent: 3469
2056
Δ --
Score: 4:0
Video
Date: 24.07.2021
Etap:
+ Liu Shiwen 1
Rating of opponent: 5482
10498
Δ --
Score: 3:4
Video
Date: 24.07.2021
Etap:
+ Liu Shiwen 1
Rating of opponent: 2866
4396
Δ --
Score: 4:0
Video
Date: 24.07.2021
Etap:
+ Liu Shiwen 1
Rating of opponent: 787
3687
Δ --
Score: 4:1
Video
Date: 01.08.2021
Etap:
+ Ma Long 1
Rating of opponent: 6135
5032
Δ --
Score: 3:0
Video
Date: 01.08.2021
Etap: 1
Rating of opponent: 3469
Δ -6887
Score: 3:0
Video
Date: 01.08.2021
Etap:
+ Ma Long 1
Rating of opponent: 1715
3469
Δ --
Score: 3:0
Video
Date: 01.08.2021
Etap:
+ Ma Long 1
Rating of opponent: 5822
6911
Δ --
Score: 3:0
Video

2020 2020 ITTF Finals ITTF rankings: 17260
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Date: 22.11.2020
Etap: 16
Opponent: Aruna Quadri
Rating of opponent: 8710
Δ -8550
Score: 4:0
Video
Date: 22.11.2020
Etap: 8
Opponent: Lin Yun-Ju
Rating of opponent: 12160
Δ -5100
Score: 4:2
Video
Date: 22.11.2020
Etap: 4
Opponent: Ma Long
Rating of opponent: 15525
Δ -1735
Score: 1:4
Video

2020 ITTF World Tour Platinum Qatar Open ITTF rankings: 17260
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Date: 08.03.2020
Etap:
+ Ma Long 16
Rating of opponent: 4325
4820
Δ --
Score: 3:0
Video
Date: 08.03.2020
Etap: 32
Opponent: Kojic Frane
Rating of opponent: 3610
Δ -13650
Score: 4:1
Video
Date: 08.03.2020
Etap:
+ Ma Long 8
Rating of opponent: 13245
5195
Δ --
Score: 3:2
Video
Date: 08.03.2020
Etap:
+ Ma Long 4
Rating of opponent: 16915
8770
Δ --
Score: 3:0
Video
Date: 08.03.2020
Etap: 16
Opponent: Niwa Koki
Rating of opponent: 9570
Δ -7690
Score: 4:0
Video
Date: 08.03.2020
Etap: 8
Opponent: Gauzy Simon
Rating of opponent: 8350
Δ -8910
Score: 4:3
Video
Date: 08.03.2020
Etap:
+ Ma Long 2
Rating of opponent: 4570
8240
Δ --
Score: 3:1
Video
Date: 08.03.2020
Etap: 4
Opponent: Pitchford Liam
Rating of opponent: 8240
Δ -9020
Score: 2:4
Video
Full history of games at ITTF tournaments