Yung Kyong CholCountry
ITTF rankings
1028       ranking history