Xia YizhengCountry
Dominant hand
left
Playing style
attack
Grip
shakehand
ITTF rankings
720       ranking history
ITTF rank
426
ITTF best rank
392 (01.09.2019)Xia Yizheng on video

All videos (4)
Xia Yizheng vs Timo Boll | 2019 ITTF Czech Open Highlights (R32)
22.08.2019
Xia Yizheng vs Tobias Rasmussen | 2019 ITTF Czech Open Highlights (Pre)
20.08.2019
Chen C.-An/C. Chih-Yuan vs Zheng Peifeng/Xia Yizheng | 2019 ITTF Bulgaria Open Highlights (1/4)
16.08.2019
Jeoung Youngsik/Lee Sangsu vs Zheng Peifeng/Xia Yizheng | 2019 ITTF Bulgaria Open Highlights (1/2)
16.08.2019
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:A competition analysis of the single disciplines in table tennis
A competition analysis of the double disciplines in table tennis

Wins over stronger opponents (ITTF)

Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Date: 25.08.2019
Etap: 64
Opponent: Zheng Peifeng
Rating of opponent: 7110
Δ 6930
Score: 4:3
Video
Date: 25.08.2019
Etap: 128
Rating of opponent: 3694
Δ 3514
Score: 4:1
Video
Date: 25.08.2019
Etap: 256
Rating of opponent: 2344
Δ 2164
Score: 4:0
Video
Date: 15.07.2013
Etap: 1
Opponent: Assar Khalid
Rating of opponent: 1513
Δ 126
Score: 3:0
Video
Date: 25.08.2019
Etap: 32
Opponent: Rolland Jules
Rating of opponent: 938
Δ 758
Score: 4:0
Video
Date: 26.08.2018
Etap: 256
Opponent: Gadiev Vildan
Rating of opponent: 873
Δ 693
Score: 4:2
Video
Date: 18.08.2019
Etap: 256
Rating of opponent: 736
Δ 556
Score: 4:1
Video

Latest tournaments (ITTF)

2019 ITTF World Tour, Czech Open ITTF rankings: 180
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Date: 25.08.2019
Etap: 256
Rating of opponent: 2344
Δ 2164
Score: 4:0
Video
Date: 25.08.2019
Etap: 128
Rating of opponent: 3694
Δ 3514
Score: 4:1
Video
Date: 25.08.2019
Etap: 64
Opponent: Zheng Peifeng
Rating of opponent: 7110
Δ 6930
Score: 4:3
Video
Date: 25.08.2019
Etap: 32
Opponent: Rolland Jules
Rating of opponent: 938
Δ 758
Score: 4:0
Video
Date: 25.08.2019
Etap:
+ Zheng Peifeng 32
Rating of opponent: 2085
5875
Δ --
Score: 3:0
Video
Date: 25.08.2019
Etap:
+ Zheng Peifeng 16
Rating of opponent: 2940
6805
Δ --
Score: 3:2
Video
Date: 25.08.2019
Etap:
+ Zheng Peifeng 16
Rating of opponent: 5133
7338
Δ --
Score: 2:3
Video
Date: 25.08.2019
Etap: 32
Opponent: Boll Timo
Rating of opponent: 12325
Δ 12145
Score: 2:4
Video

2019 ITTF World Tour, Bulgarian Open ITTF rankings: 180
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Date: 18.08.2019
Etap: 256
Rating of opponent: 736
Δ 556
Score: 4:1
Video
Date: 18.08.2019
Etap: 128
Rating of opponent: 2966
Δ 2786
Score: 1:4
Video
Date: 18.08.2019
Etap:
+ Zheng Peifeng 32
Rating of opponent: 2975
5875
Δ --
Score: 3:1
Video
Date: 18.08.2019
Etap:
+ Zheng Peifeng 16
Rating of opponent: 2610
180
Δ --
Score: 3:0
Video
Date: 18.08.2019
Etap:
+ Zheng Peifeng 16
Rating of opponent: 5133
7338
Δ --
Score: 3:1
Video
Date: 18.08.2019
Etap:
+ Zheng Peifeng 8
Rating of opponent: 5055
6503
Δ --
Score: 3:2
Video
Date: 18.08.2019
Etap:
+ Zheng Peifeng 4
Rating of opponent: 7845
9835
Δ --
Score: 1:3
Video

2018 World Tour, Czech Open ITTF rankings: 180
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
Date: 26.08.2018
Etap: 256
Opponent: Gadiev Vildan
Rating of opponent: 873
Δ 693
Score: 4:2
Video
Date: 26.08.2018
Etap: 128
Opponent: Fegerl Stefan
Rating of opponent: 7609
Δ 7429
Score: 0:4
Video
Full history of games at ITTF tournaments