Table Tennis: Videos

Linwei Sai - player profile

Zhou Qihao vs Sai Linwei | 2021 Chinese Super League
6 Oct 2021
Liang Jingkun vs Sai Linwei | MT - 2021 Chinese National Games Qualification
28 Mar 2021
Zhou Kai vs Sai Linwei | MT - 2021 Chinese National Games Qualification
28 Mar 2021
Lin Yun-Ju/Zhou Qihao vs Zhou Yu/Sai Linwei | MT Semifinal - 2020 Chinese Super League
27 Dec 2020
Fang Bo vs Sai Linwei | MT Groups - 2020 Chinese Super League
23 Dec 2020
Sai Lianwei vs Jules Rolland | 2019 ITTF Belarus Open Highlights (U21-FInal)
2 Nov 2019
Sai Linwei vs Aliaksandr Khanin | 2019 ITTF Belarus Open Highlights (R64)
1 Nov 2019
Sai Linwei vs Zokhid Kenjaev | 2019 ITTF Belarus Open Highlights (Group)
31 Oct 2019
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it: