Russian Open 2013 - Tournament video


Player
Country


1
6
Russian Open 2013 Highlights: Liu Shiwen vs Wu Yang (1/2 Final)
48
163
Russian Open 2013 Highlights: Chan Kazuhiro vs Zheng Peifeng (1/2 Final)
52
214
Russian Open 2013 Highlights: Alexander Shibaev vs Cheng Jingqi (1/2 Final)
48
80
102
68
Russian Open 2013 Highlights: Chan Kazuhiro/Kenji Matsudaira vs Mikhail Paykov/Alexey L. (Final)
2
1
Russian Open 2013 Highlights: Ding Ning vs Liu Shiwen (Final)
48
52
Russian Open 2013 Highlights: Chan Kazuhiro vs Alexander Shibaev (Final)
15
163
Russian Open 2013 Highlights: Koki Niwa vs Hang Yin
54
178
Russian Open 2013 Highlights: Masato Shiono vs Cui Qinglei
58
48
Russian Open 2013 Highlights: Lin Gaoyuan vs Chan Kazuhiro (1/4 Final)
2
83
Russian Open 2013 Highlights: Ding Ning vs Wang Xuan (1/4 Final)
15
163
Russian Open 2013 Highlights: Koki Niwa vs Zheng Peifeng (1/4 Final)
54
52
Russian Open 2013 Highlights: Masato Shiono vs Alexander Shibaev (1/4 Final)