Czech Open 2014 - Tournament video


Player
Country


45
15
Czech Open 2014 Highlights: Masataka Morizono Vs Koki Niwa (1/4 Final)
17
71
Czech Open 2014 Highlights: Patrick Baum Vs Alexey Smirnov (1/2 Final)
95
106
15
24
Czech Open 2014 Highlights: Jin Ueda/Maharu Yoshimura VS Koki Niwa/Kenta Matsudaira
22
9
Czech Open 2014 Highlights: Elizabeta Samara Vs Kasumi Ishikawa (1/2 Final)
13
17
Czech Open 2014 Highlights: Marcos Freitas Vs Patrick Baum (FINAL)
22
14
Czech Open 2014 Highlights: Elizabeta Samara Vs Ai Fukuhara (FINAL)
13
15
Czech Open 2014 Highlights: Marcos Freitas Vs Koki Niwa (1/2 Final)
22
80
Czech Open 2014 Highlights: Elizabeta Samara Vs Renata Strbikova (Round Of 32)
35
117
Czech Open 2014 Highlights: Sofia Polcanova Vs Kyoka Kato (U21 Round Of 16)
23
108
Czech Open 2014 Highlights: Tiago Apolonia Vs Aruna Quadri (Round Of 16)
85
106
Czech Open 2014 Highlights: Simon Gauzy Vs Maharu Yoshimura (U21 FINAL)
12
75
Czech Open 2014 Highlights: Vladimir Samsonov Vs Kristian Karlsson (Round 1)