Spanish Open 2015 - Tournament video


Player
Country


27
34
Spanish Open 2015 Highlights: MATSUDAIRA Kenta vs WONG Chun Ting (1/2)
61
34
Spanish Open 2015 Highlights: YOSHIMURA Maharu vs WONG Chun Ting (FINAL)
33
15
Spanish Open 2015 Highlights: JEON Jihee vs HIRANO Sayaka (FINAL)
51
38
11
27
Spanish Open 2015 Highlights: HIRANO Miu/ITO Mima vs FUKUHARA Ai/WAKAMIYA Misako (FINAL)
131
65
70
94
Spanish Open 2015 Highlights: KUZMIN Fedor/VLASOV Grigory vs HE Zhiwen/MACHADO Carlos (FINAL)
15
11
Spanish Open 2015 Highlights: HIRANO Sayaka vs FUKUHARA Ai (1/2)
61
69
Spanish Open 2015 Highlights: YOSHIMURA Maharu vs KIM Donghyun (1/2)
61
69
Spanish Open 2015 Highlights: YOSHIMURA Maharu vs KIM Donghyun (1/2)
17
33
Spanish Open 2015 Highlights: POTA Georgina vs JEON Jihee (1/4)
35
69
Spanish Open 2015 Highlights: MORIZONO Masataka vs KIM Donghyun (1/4)
50
11
Spanish Open 2015 Highlights: YANG Xiaoxin vs FUKUHARA Ai (1/4)
34
12
Spanish Open 2015 Highlights: WONG Chun Ting vs NIWA Koki (1/4)