2016 ITTF World Tour Polish Open (Major) - Tournament video


Player
Country


15
21
25
31
2016 Polish Open Highlights: Koki Niwa/Maharu Yoshimura vs Yuya Oshima/M.Morizono (Final)
19
23
2016 Polish Open Highlights: Miu Hirano vs Yu Mengyu (Final)
7
5
2016 Polish Open Highlights: Jun Mizutani vs Dimitrij Ovtcharov (Final)
5
35
2016 Polish Open Highlights: Dimitrij Ovtcharov vs Bastian Steger (1/2)
7
21
2016 Polish Open Highlights: Jun Mizutani vs Maharu Yoshimura (1/2)
19
26
2016 Polish Open Highlights: Miu Hirano vs Li Jiao (1/2)
4
23
2016 Polish Open Highlights: Kasumi Ishikawa vs Yu Mengyu (1/2)
15
16
440
28
2016 Polish Open Highlights: Jeon Jihee/Yang Haeun vs Li Jie/Li Qian (Final)
7
75
2016 Polish Open Highlights: Jun Mizutani vs Joao Geraldo (R3)
5
88
2016 Polish Open Highlights: Dimitrij Ovtcharov vs Lubomir Jancarik (R3)
46
62
2016 Polish Open Highlights: Jian Zeng vs Miyu Kato (U21-Final)
251
158
2016 Polish Open Highlights: Wang Zhixu vs Can Akkuzu (U21-Final)