2019 ITTF Challenge Plus, Portugal Open - Tournament video


 • Xu Yingbin/Cao Wei vs Togami Shunsuke/Uda Yukiya |...

  Date: 17.02.2019
 • Lin Gaoyuan vs Vladimir Samsonov | 2019 ITTF Chall...

  Date: 17.02.2019
 • Lin Gaoyuan vs Liang Jingkun | 2019 ITTF Challenge...

  Date: 17.02.2019
 • Liang Jingkun vs Liu Yebo | 2019 ITTF Challenge Pl...

  Date: 17.02.2019
 • Li Jiayuan vs Honoka Hashimoto | 2019 ITTF Challen...

  Date: 17.02.2019
 • Hina Hayata vs Hu Limei | 2019 ITTF Challenge Plus...

  Date: 17.02.2019
 • Fan Siqi /Yang Huijing vs Dora M./Szandra Pergel |...

  Date: 17.02.2019
 • Xu Yingbin vs Daniel Habesohn | 2019 ITTF Challeng...

  Date: 16.02.2019
 • Xiang Peng vs Shunsuke Togami | 2019 ITTF Challeng...

  Date: 16.02.2019
 • Vladimir Samsonov vs Xu Yingbin | 2019 ITTF Challe...

  Date: 16.02.2019
 • Niu Guankai vs Qiu Dang | 2019 ITTF Challenge Plus...

  Date: 16.02.2019
 • Liu Shiwen vs Hina Hayata | 2019 ITTF Challenge Pl...

  Date: 16.02.2019
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it: