2019 ITTF Challenge Plus, Portugal Open - Tournament video


Player
Country


3
16
Lin Gaoyuan vs Liang Jingkun | 2019 ITTF Challenge Plus Portugal Open Highlights (Final)
637
458
217
91
Xu Yingbin/Cao Wei vs Togami Shunsuke/Uda Yukiya | 2019 ITTF Portugal Open Highlights (Final)
16
430
Liang Jingkun vs Liu Yebo | 2019 ITTF Challenge Plus Portugal Open Highlights (1/2)
162
68
Fan Siqi /Yang Huijing vs Dora M./Szandra Pergel | 2019 ITTF Portugal Open Highlights (Final)
3
20
Lin Gaoyuan vs Vladimir Samsonov | 2019 ITTF Challenge Plus Portugal Open Highlights (1/2)
42
139
Hina Hayata vs Hu Limei | 2019 ITTF Challenge Plus Portugal Open Highlights (1/2)
375
24
Li Jiayuan vs Honoka Hashimoto | 2019 ITTF Challenge Plus Portugal Open Highlights (1/2)
20
637
Vladimir Samsonov vs Xu Yingbin | 2019 ITTF Challenge Plus Portugal Open Highlights (1/4)
42
32
Hina Hayata vs Georgina Pota | 2019 ITTF Challenge Plus Portugal Open Highlights (1/4)
3
85
Lin Gaoyuan vs Pavel Sirucek | 2019 ITTF Challenge Plus Portugal Open Highlights (1/4)
3
5
59
134
Lin Gaoyuan/Liu Shiwen vs Lubomir Pistej/Tatiana K. | 2019 Portugal Open Highlights (Final)
32
727
Georgina Pota vs Huang Hsin | 2019 ITTF Challenge Plus Portugal Open Highlights (R16)