2019 T2 Diamond Malaysia - Tournament video


Xu Xin vs Fan Zhendong | T2 Diamond Malaysia (SF)
24.07.2019
Zhu Yuling vs Miyu Kato | T2 Diamond Malaysia (SF)
23.07.2019
Wong Chun Ting vs Xu Xin | T2 Diamond Malaysia (3rd/4th playoff)
23.07.2019
Wang Manyu vs Ding Ning | T2 Diamond Malaysia (SF)
23.07.2019
Zhu Yuling vs Wang Manyu | T2 Diamond Malaysia (Women's Final)
22.07.2019
Lin Jun-Yu vs Fan Zhendong | T2 Diamond Malaysia (Men's Final)
22.07.2019
Ding Ning vs Miyu Kato | T2 Diamond Malaysia (3rd/4th playoff)
22.07.2019
Sun Yingsha vs Zhu Yuling | T2 Diamond Malaysia (QF)
21.07.2019
Ma Long vs Lin Yun-Ju | T2 Diamond Malaysia (QF)
21.07.2019
Feng Tianwei vs Ding Ning | T2 Diamond Malaysia (QF)
21.07.2019
Fan Zhendong vs Lin Gaoyuan | T2 Diamond Malaysia (QF)
21.07.2019
Xu Xin vs Mattias Falck | T2 Diamond Malaysia (QF)
20.07.2019
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it: