2019 ITTF World Tour, Swedish Open - Tournament video


Wang Chuqin vs Lin Gaoyuan | 2019 ITTF Swedish Open Highlights (Final)
06.10.2019
Liang Jingkun vs Wang Chuqin | 2019 ITTF Swedish Open Highlights (1/2)
06.10.2019
Fan Zhendong vs Lin Gaoyuan | 2019 ITTF Swedish Open Highlights (1/2)
06.10.2019
Chen Meng vs Mima Ito | 2019 ITTF Swedish Open Highlights (Final)
06.10.2019
Xu Xin/Liu Shiwen vs Jun Mizutani/Mima Ito | 2019 ITTF Swedish Open Highlights (Final)
05.10.2019
Xu Xin vs Liang Jingkun | 2019 ITTF Swedish Open Highlights (1/4)
05.10.2019
Wang Manyu vs Mima Ito | 2019 ITTF Swedish Open Highlights (1/4)
05.10.2019
Wang Chuqin vs Zhao Zihao | 2019 ITTF Swedish Open Highlights (1/4)
05.10.2019
Liu Fei vs Qian Tianyi | 2019 ITTF Swedish Open Highlights (1/4)
05.10.2019
Lin Gaoyuan vs Dimitrij Ovtcharov | 2019 ITTF Swedish Open Highlights (1/4)
05.10.2019
Fan Zhendong/Xu Xin vs Lin Gaoyuan/Liang Jingkun | 2019 ITTF Swedish Open Highlights (Final)
05.10.2019
Fan Zhendong vs Simon Gauzy | 2019 ITTF Swedish Open Highlights (1/4)
05.10.2019
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it: