WTT Champions European Summer Series 2022 - Tournament video


Player
Country


Tomokazu Harimoto vs Lin Gaoyuan | MS | WTT Champions European Summer Series 2022 (Final)
23 Jul 2022
Wang Manyu vs Wang Yidi | WS | WTT Champions European Summer Series 2022 (Final)
23 Jul 2022
Lin Gaoyuan vs Chuang Chih Yuan | MS | WTT Champions European Summer Series 2022 (SF)
22 Jul 2022
Patrick Franziska vs Tomokazu Harimoto | MS | WTT Champions European Summer Series 2022 (SF)
22 Jul 2022
Wang Yidi vs Sun Yingsha | WS | WTT Champions European Summer Series 2022 (SF)
22 Jul 2022
Xiang Peng vs Lin Shidong | MS-Final | WTT Feeder European Summer Series 2022
22 Jul 2022
He Zhuojia vs Honoka Hashimoto | WS-Final | WTT Feeder European Summer Series 2022
22 Jul 2022
Lim Jonghoon vs Tomokazu Harimoto | MS | WTT Champions European Summer Series 2022 (QF)
22 Jul 2022
Lin S./Xu Y. vs Chen C. A./Feng Y. H. | MD-Final | WTT Feeder European Summer Series 2022
22 Jul 2022
Zhu C./Lee H. C. vs Choi H./Lee Z. | WD-Final | WTT Feeder European Summer Series 2022
22 Jul 2022
Xiang Peng vs Sun Wen | MS-SF | WTT Feeder European Summer Series 2022
22 Jul 2022
Hiroto Shinozuka vs Lin Shidong | MS-SF | WTT Feeder European Summer Series 2022
22 Jul 2022
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it:
Users who liked it: