WTT Feeder Düsseldorf II 2023 - Tournament video


Player
Country


106
113
Martin Allegro vs Yuta Tanaka | MS Final | WTT Feeder Düsseldorf II 2023
151
134
Huang Yi-Hua vs Qin Yuxuan | WS Final | WTT Feeder Düsseldorf II 2023
137
240
144
86
Liang Guodong/Niu Guankai vs Sai Linwei/Cao Wei | MD Final | WTT Feeder Düsseldorf II 2023
86
93
216
105
Cao Wei/Wu Yangchen vs Park Ganghyeon/Kim Nayeong | XD Final | WTT Feeder Düsseldorf II 2023
121
92
93
77
Chantal Mantz/Yuan Wan vs Wu Yangchen/Qi Fei | WD Final | WTT Feeder Düsseldorf II 2023
240
113
Niu Guankai vs Yuta Tanaka | MS SF | WTT Feeder Düsseldorf II 2023
106
80
Martin Allegro vs Paul Drinkhall | MS SF | WTT Feeder Düsseldorf II 2023
30
151
Shan Xiaona vs Huang Yi-Hua | WS SF | WTT Feeder Düsseldorf II 2023
93
134
Wu Yangchen vs Qin Yuxuan | WS SF | WTT Feeder Düsseldorf II 2023
130
210
216
105
Pang Yew En Koen/Wong Xin Ru vs Park Ganghyeon/Kim Nayeong | XD SF | WTT Feeder Düsseldorf II 2023
86
93
92
97
Cao Wei/Wu Yangchen vs Yuan Wan/Cedric Meissner | XD SF | WTT Feeder Düsseldorf II 2023
137
240
106
214
Liang G./Niu G. vs M. Allegro/A. Rassenfosse | MD SF | WTT Feeder Düsseldorf II 2023