WTT Contender Tunis 2024 - Tournament video


Player
Country


11
164
Tomokazu Harimoto vs Yukiya Uda | MS Final | WTT Contender Tunis 2024
7
55
Miwa Harimoto vs Satsuki Odo | WS Final | WTT Contender Tunis 2024
11
31
140
60
Tomokazu H./Sora M. vs Huang Y. C./Feng Y. H. | MD Final | WTT Contender Tunis 2024
55
191
145
86
Satsuki O./Sakura Y. vs Diya P. C./Yashaswini G. | WD Final | WTT Contender Tunis 2024
556
140
60
Firas C./Mohamed K. vs Huang Y. C./Feng Y. H. | MD SF | WTT Contender Tunis 2024
164
49
Yukiya Uda vs Hiroto Shinozuka | MS SF | WTT Contender Tunis 2024
11
31
Tomokazu Harimoto vs Sora Matsushima | MS SF | WTT Contender Tunis 2024
55
56
Satsuki Odo vs Suthasini Sawettabut | WS QF | WTT Contender Tunis 2024
164
56
Yukiya Uda vs Tomislav Pucar | MS QF | WTT Contender Tunis 2024
28
12
Miyu Nagasaki vs Adriana Diaz | WS QF | WTT Contender Tunis 2024
35
49
Maharu Yoshimura vs Hiroto Shinozuka | MS QF | WTT Contender Tunis 2024
11
5
66
55
Tomokazu H./Hina H. vs Christina K./Kristian K. | XD Final | WTT Contender Tunis 2024