WTT Contender Taiyuan 2023 - Tournament video


Player
Country


36
22
Sora Matsushima vs Zhou Qihao | MS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
35
15
Liu Weishan vs Joo Cheonhui | WS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
48
76
Zhu Chengzhu vs Wu Yangchen | WS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
33
25
Kao Cheng-Jui vs Lee Sang Su | MS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
19
70
Kuai Man vs Qin Yuxuan | WS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
41
128
Wong Chun Ting vs Jinbao Ma | MS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
81
36
Lee Eunhye vs Jeon Jihee | WS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
73
72
Harmeet Desai vs Maharu Yoshimura | MS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
41
110
87
48
Wong/Ng vs Lam/Zhu | XD R16 | WTT Contender Taiyuan 2023
294
103
Park Gyuhyeon vs Chen Yuanyu | MS Qual | WTT Contender Taiyuan 2023
125
137
Niagol Stoyanov vs Ryoichi Yoshiyama | MS Qual | WTT Contender Taiyuan 2023
104
197
Huang Youzheng vs Yiu Kwan To | MS Qual | WTT Contender Taiyuan 2023