WTT Contender Taiyuan 2023 - Tournament video


Player
Country


37
87
Joao Geraldo vs Lam Siu Hang | MS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
43
88
210
215
Xu Yingbin/Cao Wei vs Li Hon Ming/Pau Yik Man | MD R16 | WTT Contender Taiyuan 2023
11
120
Lin Shidong vs Zhou Kai | MS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
114
61
Lee Ho Ching vs Zeng Jian | WS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
52
7
Kim Nayeong vs Chen Xingtong | WS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
121
24
Kim Hayeong vs Miyuu Kihara | WS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
32
33
2
5
Chuang Chih Yuan/Kao Cheng Jui vs Wang Chuqin/Liang Jingkun | MS R16 | WTT Contender Taiyuan 2023
32
8
Chuang Chih Yuan vs Lin Gaoyuan | MS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
14
163
Xiaoxin Yang vs Lee Hoi Man Karen | WS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
2
43
Wang Chuqin vs Xu Yingbin | MS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
110
50
Ng Wing Lam vs Sakura Mori | WS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023
5
82
Manav Vikash Thakkar vs Liang Jingkun | MS R32 | WTT Contender Taiyuan 2023