Pair Xu Xin + Fan Zhendong - results at the ITTF tournaments

Xu Xin (player profile)
Fan Zhendong (player profile)

2019 ITTF World Tour Platinum, Japan Open ITTF rankings: Xu Xin 14160, Fan Zhendong 14405
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
4
12689
14400
--
3:0
2
5985
4810
--
3:0

2018 World Tour, Qatar Open ITTF rankings: Xu Xin 13720, Fan Zhendong 15645
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
16
6144
6355
--
3:2
2
10970
9212
--
3:1

2018 Team World Cup ITTF rankings: Xu Xin 13810, Fan Zhendong 16320
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video

2017 World Tour, Swedish Open ITTF rankings: Xu Xin 3078, Fan Zhendong 3201
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video

2017 World Tour, German Open ITTF rankings: Xu Xin 3078, Fan Zhendong 3201
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video

2017 World Tour, China Open ITTF rankings: Xu Xin 3129, Fan Zhendong 3346
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
16
2204
2245
--
3:1

2017 World Table Tennis Championships ITTF rankings: Xu Xin 3129, Fan Zhendong 3346
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
16
2754
3437
--
4:1

2016 World Tour, China Open ITTF rankings: Xu Xin 3208, Fan Zhendong 3255
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
2
3384
3136
--
2:3

2015 ITTF Asian Championships ITTF rankings: Xu Xin 3096, Fan Zhendong 3041
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
16
2459
1923
--
3:0

2015 GAC Group World Tour, China Open ITTF rankings: Xu Xin 3000, Fan Zhendong 2971
Date
Etap
Opponent
Rating of opponent
Δ
Score
Video
4
3143
2933
--
3:2
2
2664
1664
--
3:2